1. WNIOSKI O FINANSOWANIE:

2. PROTOKÓŁ ROZEZNANIA RYNKU I ZAMÓWIENIE:

3. WNIOSKI DOT. DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO LUB ORGANIZACJI STUDENCKIEJ:

4. ZAŚWIADCZENIA DO STYPENDIUM REKTORA O PRZYNALEŻNOŚCI DO:

5. SPRAWOZDANIE:

6. FORMATKA PISMA:

6. OŚWIADCZENIE I WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU:

7. ORGANIZACJA WYDARZEŃ

8. UPOWAŻNIENIE DO ROZLICZENIA FV