Kroki:

  1. Zgłoś się do prowadzącego zajęcia i poproś o zgodę na przepisanie oceny.
  2. Jeśli decyzja prowadzącego jest negatywna, musisz uczestniczyć w zajęciach i rozliczyć je zgodnie z wymogami.
  3. W przypadku decyzji pozytywnej nie bierzesz udziału w zajęciach.
  4. W czasie sesji, w terminie zaliczeń bądź egzaminów, zgłoś się do prowadzącego przedmiot w celu uzyskania wpisu na protokole.