Studenci wnioski o świadczenia składają elektronicznie za pośrednictwem uczelnianych systemów informatycznych.
Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia korzystają z indywidualnego konta studenckiego w systemie USOSweb, natomiast studenci wyższych lat studiów – z konta w systemie eStudent.

Możliwość składania wniosków o świadczenia na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 zostanie udostępniona w ww. systemach dnia 01.10.2021 r.

Szczegóły na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie głównej Politechniki Poznańskiej pod adresem https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-studentow

Przypominamy o konieczności składania kompletnych wniosków wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. W tym celu prosimy o wcześniejsze kompletowanie wszelkich zaświadczeń m.in. z urzędu skarbowego o dochodach za 2020 rok, ZUS/KRUS składki na ub. zdrowotne, MOPS itp.

Doktoranci przyjęci na studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 od dnia 01.10.2021 r. składają wnioski o świadczenia w formie papierowej w Zintegrowanym Centrum Obsługi (pok. 18, budynek z zegarem) lub za pośrednictwem uczelnianej poczty elektronicznej na adres zco.stypendia@put.poznan.pl

Szczegóły na temat wymaganych dokumentów znajdują się na stronie głównej Politechniki Poznańskiej pod adresem https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-doktorantow