§ 28 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia uchwalonego przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 42/2020-2024 z dnia 31 maja 2021 r.

(…)

7. Student może ubiegać się do dziekana, w formie pisemnej, o uznanie zaliczeń z zajęć (lub ich poszczególnych form), z których uzyskał ocenę pozytywną, jeśli nie uległy zmianie ich efekty uczenia się. W tym celu przed rozpoczęciem semestru, którego uznanie zaliczeń dotyczy, student składa każdorazowo wniosek.

(…)

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. -> Wniosek o uznanie  Wniosek o uznanie ocen (PDF)
  2. Wniosek należy złożyć w dziekanacie w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć lub zjazdów (wg harmonogramu roku akademickiego).