AKTUALNOŚCI

UWAGA!!!d

OBSŁUGA KNIOS
W dniach 28-31.05.2024 r. obsługa KNiOS będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt: zco.knios@put.poznan.pl
SYSTEM REZERWACJI!
d
Z dniem 06.01.2024 r. został dla Państwa udostępniony nowy system rezerwacji!
Reservio pozwoli dokonać rezerwacji:
w PUT Space:
– Sali konferencyjnej nr I
– Sali konferencyjnej nr II
w PUT Lab:
– 024 BM
– 028 BM
w ZCO:
– terminu dot. złożenia wniosków czy innych dokumentów
– terminu rozliczenia faktur
– terminu spotkania, po wcześniejszej konsultacji z ZCO

System rezerwacji – RKN i ZCO

Z nowej platformy, będziecie Państwo otrzymywać wiadomości o złożeniu rezerwacji, jej akceptacji, zmianie bądź anulowaniu.

W celu dokonania rezerwacji, w pierwszej kolejności proszę o zapoznanie się z niniejszymi zasadami.

ZASADY REZERWACJI:

 1. Rezerwacji dokonać może Przewodniczący KN lub OS, zgłoszony do ZCO i RKN. Rezerwacje od innych członków KN lub OS automatycznie zostaną odrzucone. Konto powinno być połączone z personalnym mailem studenckim. W przypadku chęci zmiany osoby upoważnionej do dokonywania rezerwacji lub dodania tak owej, proszę o kontakt mailowy: zco.knios@put.poznan.pl.
 2. Prawo do rezerwacji dostępnych pomieszczeń mają wszystkie aktywne KN i OS PP. Wyjątek stanowi rezerwacja warsztatów PUT lab – o dostęp do pomieszczeń 024 oraz 028 mogą ubiegać się te aktywne KN, które posiadają nadany na legitymacje dostęp oraz dostarczyły do ZCO wymagane oświadczenia.
 3. Rezerwacja na poszczególne pomieszczenia w ciągu jednego dnia posiada określony limit czasowy od 15 minut do 1h. Każdą ramę czasową można jednak zmienić. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy na adres: zco.knios@put.poznan.pl. W mailu powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa wydarzenia, data jego organizacji, czas trwania oraz uzasadnienie długości trwania wydarzenia.
 4. Wydłużenie czasu spotkania dot. także np. konieczności rozliczenia więcej niż 10 faktur. W tym wypadku również prosimy o kontakt mailowy lub umieszczenie notatki w rezerwacji.
 5. W przypadku chęci umówienia się na spotkanie w ZCO w sprawie np. organizacji wydarzenia, wyjaśnienia finansowania, pomocy w projekcie itd. cokolwiek będziecie Państwo potrzebować, prośba o przesłanie wiadomości mailowej na adres zco.knios@put.poznan.pl z tematem spotkania i zweryfikowanym z systemem wolnym terminie, który będzie Państwu odpowiadał. Taka rezerwacja zostanie uzupełniona dla Państwa odgórnie.
 6. Spotkania cyklicznie mogą być rezerwowane nie wcześniej niż na 2 tygodnie do przodu. W przypadku konieczności wcześniejszej rezerwacji, prosimy o kontakt mailowy na adres: zco.knios@put.poznan.pl.
 7. Dokonując rezerwacji zgadzacie się Państwo z regulaminami umieszczonymi na stronie: https://zco.put.poznan.pl/pl/regulaminy-akty-prawne/
 8. W przypadku pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: zco.knios@put.poznan.pl
 9. Dostęp do pomieszczeń PUT Space oraz PUT Lab trwa od 7:00-22:00 siedem dni w tygodniu.
 10. Wizyty w ZCO odbywać się mogą od 8:00 – 14:00. Możliwy jest oczywiście dostosowania indywidualnej godziny, także przed godz. 8:00 oraz po godz. 14:00. W tym przypadku, podczas rezerwacji prosimy o dodanie notatki z wyjaśnieniem takiej konieczności, bądź maila na adres: zco.knios@put.poznan.pl.
  d
  RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI KN I OS ZA 2023 R.
  D
  W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, nadszedł czas na podsumowanie działalności

  Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Poznańskiej za rok 2023 r..

  Prosimy o wypełnienie raportów w zależności od jednostki, w której Państwo działają. Raporty powinny zostać wypełnione rzetelnie, tak aby nie było wątpliwości co do Państwa działań. Wszelkiego rodzaju nieścisłości, zostaną cofnięte do ponownego uzupełnienia bądź poprawy.

  Raporty możecie Państwo wypełniać w dniach 8.01.2024 r. do 31.01.2024 r. włącznie.
  Po tym czasie formularz zostanie zablokowany.

  W przypadku problemów, bądź pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:
  kontakt@rkn.put.poznan.pl z DW zco.knios@put.poznan.pl

   

  PLATFORMA RKN
  d
  Wszystkich Przewodniczących aktywnych Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

  zachęcamy do rejestracji na platformie rkn.put.poznan.pl
  Na platformie można zaktualizować informację o waszych kołach i organizacjach!
  oraz
  do grupy Przewodniczących w mediach społecznościowych
  d

  USŁUGI CATERINGOWE
  D
  w ramach postępowania przetargowego dostawcę usług cateringowych w 2024 r.

  Wykonawcą usług jest:
  “Biesiada Bis” s.c. Lidia Łaźniak Barbara Frąckowiak
  Nr umowy przetargowej 127/23 (ID 27332)
  art. 275 – 296 – Przetarg w trybie podstawowym – zam. do wysokości progów unijnych

  Zamówienie na usługę cateringową składa się w formie elektronicznej
  przesyłając zamówienie na adres: kontakt@cateringbiesiada.pl
  w terminach i na zasadach opisanych w załączonym pliku “szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
  Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:
  Agnieszka Szymankiewicz tel. 515 236 321

   

  W ramach umowy o sukcesywnej dostawie usług cateringowych
  Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienia (jednostkowe Zlecenie)
  od minimum 11 osób.

   

  Informacje jakie m.in. powinno zawierać zamówienie lub załącznik do zamówienia:
  nazwa wydarzenia
  termin wydarzenia
  miejsce wykonywania usługi cateringowej
  wybrana kategoria posiłku (Zestaw nr … ), ilość oraz szczegółowy asortyment
  CENNIK
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  SZCZEGÓŁOWY OPIS ZESTAWÓW