Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu “Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”

UMOWA Nr SKN/SP/570978/2023

Tytuł projektu: „Prototypowy układ zasilania lokomotywy z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”

Rysunki – Poszycie

Opis działania programu sterującego instalacji fotowoltaicznej lokomotywy PUTrain

Schemat obwodów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej

Sprawozdanie z badań

Kategorie: RKN