Dla studentów ubiegających się o kredyt oraz studentów, którzy ukończyli I stopień studiów i kontynuują naukę na II stopniu

  1. Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek (we wniosku zaznacz „odbywaniu studiów do celów kredytowych”). -> Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)
  2. Scan wniosku prześlij na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl lub dostarcz do ZCO pok.17 od wtorku – piątku w godzinach pracy dziekanatu.
  3. O możliwości odbioru wniosku poinformujemy Cie mailowo.

Dla studentów posiadających już kredyt studencki, będącymi czynnymi studentami:

  1. W celach poświadczenia studiowania w banku wystarczy przedłożyć aktywna legitymację studencką.

Dla absolwentów znajdujących się na liście najlepszych absolwentów
(więcej informacji dot. kredytu studenckiego i listy najlepszych absolwentów)

  1. Wypełnij, wydrukuj i podpisz wniosek ( we wniosku zaznacz „ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów”) -> Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)
  2. Scan wniosku prześlij na adres zco.dziekanat@put.poznan.pl lub dostarcz do ZCO pok. 17 od wtorku – piątku w godzinach pracy dziekanatu.
  3. O możliwości odbioru wniosku poinformujemy Cie mailowo.