W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan, na wniosek studenta, ma prawo rozłożyć opłatę za usługi edukacyjne na raty (wysokość opłaty semestralnej określa zarządzenie rektora). Przy podejmowaniu decyzji dziekan bierze pod uwagę, oprócz sytuacji opisanej w uzasadnieniu wniosku (ewentualnie odpowiednio udokumentowanej), także terminowość wpłat dokonywanych przez studenta w poprzednich semestrach.

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj wniosek. ->  Wniosek o rozłożenie opłaty na raty (PDF)
  2. Wniosek złóż w ZCO nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności (termin został określony w umowie, którą zawarłeś z Uczelnią, dla semestru zimowego jest to 1 października, dla semestru letniego 1 marca).
  3. Decyzja pozytywna zawierać będzie liczbę rat, kwoty i terminy płatności, widoczna będzie na koncie studneckim w zakładce z opłatami.
  4. Jeśli otrzymasz decyzję negatywną, jesteś zobowiązany do dokonania wpłaty w terminie określonym w umowie.