Zintegrowane Centrum Obsługi

Adres:

ul. Piotrowo 3, Poznań 60-965

e-mail:
zco.dziekanat(at)put.poznan.pl
zco.faktury(at)put.poznan.pl
zco.stypendia(at)put.poznan.pl
zco.ppf(at)put.poznan.pl

Zintegrowane Centrum Obsługi znajduje się w budynku A1,

na parterze (w lewo od głównego wejścia)

Centralna obsługa studentów
tel. 61 665 - 2945

e-mail: zco.dziekanat(at)put.poznan.pl

pok. 17

STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

poniedziałek

nieczynne

wtorek, czwartek

11:00 – 17:00

środa, piątek

10:30 – 14:30

sobota (zjazdowe)

08:30 – 14:30

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
i FIZYKI TECHNICZNEJ

poniedziałek

nieczynne

wtorek, czwartek

11:00 – 17:00

środa, piątek

10:30 – 14:30

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
kierunek: Lotnictwo
kierunek: Lotnictwo i kosmonautyka

poniedziałek

nieczynne

wtorek, czwartek

11:00 – 17:00

środa, piątek

10:30 – 14:30

Centralna obsługa świadczeń
dla studentów - stypendia
tel. 61 665 - 2955

e-mail: zco.stypendia(at)put.poznan.pl

pok. 18

świadczenia: stypendium socjalne, zapomogi, stypendium dla niepełnosprawnych

Komisja Stypendialna

poniedziałek – czwartek

09:00 – 13:00

piątek, sobota

nieczynne

pok. 7

tel. 61 665 – 2941

świadczenia: stypendium Rektora

Odwoławcza Komisja Stypendialna

poniedziałek – czwartek

09:00 – 13:00

piątek, sobota

nieczynne

W okresie składania wniosków stypendialnych

sobota

08:00-14:00

Organizacje Studenckie i Koła Naukowe

pok. 13

poniedziałek

nieczynne

wtorek – piątek

09:30-13:30

Punkt Przyjmowania Faktur

pok. 12

tel. 61 665 – 2724

e-mail: zco.ppf(at)put.poznan.pl

poniedziałek – piątek

godz. 07:00-15:00

(dokumenty dostarczone po godz.13:00 traktowane są jak dostarczone następnego dnia roboczego)