Jak prawidłowo rozliczyć środki finansowane przyznane na działalność Koła Naukowego lub Organizacji Studenckiej?

Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek kroków należy zapoznać się z regulaminami – aktami prawnymi oraz z przygotowaną procedurą.

Szczegółowa procedura składania wniosków o finansowanie z uwzględnieniem własności intelektualnej.

Szczegółowa procedura składania wniosku o finansowanie dot. zakupu materiałów promocyjnych i ich rozliczania.

W razie wątpliwości lub braku potrzebnych informacji w powyższych dokumentach, należy kontaktować się bezpośrednio z:

Zintegrowanym Centrum Obsługi
mgr inż. Iwoną Michałowską

iwona.michalowska@put.poznan.pl / zco.knios@put.poznan.pl
(61) 665 2947