KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE W PROJEKTACH

  1. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE (2023/2024):
  • KN CybAiR
  • KN INŻYNIERÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO
  • KN PUT ROCKETLAB
  • KN PUT SOLAR DYNAMICS
  • MKN PUT MOTORSPORT
    Kategorie: RKN