FAKTURA VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności.

Student dokonuje wpłaty na swój indywidualny numer konta otrzymany w dziekanacie lub podany na koncie studenckim w systemie eStudent lub USOSweb,
natomiast zakład pracy na podany niżej:

Politechnika Poznańska  Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
tytułem:  nazwisko i imię studenta (skrót wydziału)

W przypadku pokrywania przez zakład pracy tylko części opłaty za zajęcia dydaktyczne, należy odpowiednie kwoty wpłacić na ww. numery kont.

Kroki:

  1. Wnieś opłatę na odpowiednie konto.
  2. Wypełnij i wydrukuj -> Wniosek o wystawienie FAKTURY VAT (PDF)
  3. Skan wniosku wraz z dowodem wpłaty (max w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty) prześlij na adres zco.faktury@put.poznan.pl
  4. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika.

FAKTURA  VAT PROFORMA wystawiana jest przed dokonaniem płatności.

Wniosek o wydanie faktury należy złożyć min. 14 dni przed upływem terminu płatności za zajęcia dydaktyczne (termin określony w umowie lub decyzja dziekana).

Kroki:

  1. Wypełnij i wydrukuj -> Wniosek o wystawienie FAKTURY PROFORMY (PDF)
  2. Skan wniosku prześlij na adres zco.faktury@put.poznan.pl
  3. Faktura zostanie niezwłocznie wystawiona i przesłana pocztą na adres płatnika (na fakturze będzie podany numer konta do wpłaty oraz termin płatności).
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Uczelni, zostanie wystawiona Faktura VAT i wysłana pocztą na adres płatnika.