Obowiązujące regulaminy i akty prawne dot. działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich na Politechnice Poznańskiej:

ZEWNĘTRZNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

WEWNĘTRZNE

Regulamin Rady Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Poznańskiej

Regulamin Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Regulamin Finansowania Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

Regulamin korzystania z przestrzeni studenckiej PUT Space

Regulamin korzystania z przestrzeni studenckiej PUT Lab

Regulamin składania wniosków grantowych – marzec 2024 r.

Regulamin IX Edycji Gali Grantów 2024 r.

Regulamin Quizu IX Edycji Gali Grantów 2024 r.

Regulamin miniDOSiKN 2024 r.

Zasady dot. wykonywania protokołu rozeznania rynku i zamówienia:
Zarządzenie nr 45 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto