Świadczenia w semestrze zimowym 2023/24

PODSTAWY PRAWNE Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 24 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 września 2023 r. (RO/IX/24/2023) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej. Regulamin oraz niezbędne informacje dotyczące przyznawania świadczeń znajdują się na stronach internetowych Uczelni: https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-studentow https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-doktorantow  Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków o Dowiedz się więcej…

Dziekanat WIMiFT i WIŚiE

Od dnia 1 sierpnia 2023 roku cała obsługa studentów studiów stacjonarnych z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki odbywać się będzie w pokoju numer 18 w budynku A1 (z zegarem). Osoby odpowiedzialne za wszystkie kierunki: Pani Magdalena Szymańska, magdalena.szymanska@put.poznan.pl Pani Anna Rymska, anna.rymska@put.poznan.pl Godziny Dowiedz się więcej…

Wnioski o akademik na 2023/2024

Od roku akademickiego 2023/2024 obsługą Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich zajmuje się Administracja Osiedla Studenckiego. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na podstawie wniosku składanego za pośrednictwem systemu eAkademik. Wnioski na rok akademicki 2023/24 można składać od 26.05.2023 r. Więcej szczegółów znajduje się na stronie https://put.poznan.pl/domy-studenckie Wszelkie pytania Dowiedz się więcej…

Aktywacja eKonta

Jeśli jesteś studentem studiów I, II stopnia lub doktorantem, który brał udział w rekrutacji za pomocą systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej: Po przyjęciu na studia zaloguj się do systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej. W systemie rekrutacyjnym wybierz opcję eKonto, a następnie opcję Aktywuj eKonto. W serwisie eLogin, do którego przekieruje system rekrutacyjny, aktywuj procedurę Dowiedz się więcej…

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci będący obywatelami RP: 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej: – do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych, osobami zgłaszającymi do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być również dziadkowie, – w sytuacji, gdy posiada Dowiedz się więcej…