Aktywacja eKonta

Jeśli jesteś studentem studiów I, II stopnia lub doktorantem, który brał udział w rekrutacji za pomocą systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej: Po rozpoczęciu pierwszego semestru zaloguj się do systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej. W systemie rekrutacyjnym wybierz opcję eKonto, a następnie opcję Aktywuj eKonto. W serwisie eLogin, do którego przekieruje system rekrutacyjny, aktywuj procedurę Czytaj dalej…

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci będący obywatelami RP: 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej: – do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych, osobami zgłaszającymi do ubezpieczenia zdrowotnego mogą być również dziadkowie, – w sytuacji, gdy posiada Czytaj dalej…