[:pl]ZCO[:]

KNiOS – rozliczanie FV w grudniu i styczniu

Uwaga! W okresie między świątecznym w dniach od 21.12.2021 do 10.01.2022 rozliczanie FV nie będzie możliwe. Jednocześnie przypominamy, że faktury z grudnia należy dostarczyć do ZCO do dnia 15.01.2022 po…

Mobilny USOS/PPulse

Chcesz być na bieżąco? Wejdź na stronę i pobierz naszą aplikacje mobilną https://mobile.put.poznan.pl/

Aktywacja eKonta

Jeśli jesteś studentem studiów I, II stopnia lub doktorantem, który brał udział w rekrutacji za pomocą systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej: Po rozpoczęciu pierwszego semestru zaloguj się do systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej. W…

Health insurance for students and doctoral students

Students and PhD students – foreigners: 1. Students and doctoral students who are citizens of a European Union Member State or a member state of the European Free Trade Agreement…

Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów

Studenci i doktoranci będący obywatelami RP: 1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej: – do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego…