mgr inż. Monika Brzezowska

Kierownik ZCO  tel. 61 665 – 2618

e-mail: monika.brzezowska(at)put.poznan.pl

Centralna Obsługa Studiów
DZIEKANAT

zco.dziekanat@put.poznan.pl
studia niestacjonarne tel: 61 665-2945
studia stacjonarne tel: 61 665-2977

mgr Katarzyna Kowalczuk
z-ca Kierownika

tel: 61 665 – 2547

e-mail: katarzyna.kowalczuk(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Automatyka i robotyka
Elektrotechnika

inż. Aneta Kawa

tel: 61 665 – 2361

e-mail: aneta.kawa(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Mechanika i budowa pojazdów

mgr Marcin Lisek

tel: 61 665 – 2948

e-mail: marcin.lisek(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Informatyka
Elektronika i telekomunikacja
Elektroenergetyka
Energetyka
Energetyka przemysłowa i odnawialna
Inżynieria środowiska

mgr inż. Magdalena Sobczak-Dębna

tel: 61 665 – 2938

e-mail: magdalena.sobczak(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Budownictwo
Transport
Lotnictwo i kosmonautyka

Klaudia Ratajczak

tel: 61 665 – 2548

e-mail: klaudia.ratajczak(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Technologia chemiczna

inż. Ivanna Czołba

tel: 61 665 – 2949

e-mail: ivanna.czolba(at)put.poznan.pl

Zakres
studia stacjonarne:

Fizyka techniczna
Edukacja techniczno-informatyczna
Inżynieria materiałowa

Anna Skupińska

tel: 61 665 – 3253

e-mail: anna.skupinska(at)put.poznan.pl

Zakres
studia stacjonarne:

Architektura
Architektura wnętrz

 

mgr Justyna Urbańska – Żak

tel: 61 665 – 3253

e-mail: justyna.urbanska-zak(at)put.poznan.pl

Zakres
studia stacjonarne:

Architektura
Architektura wnętrz

lic. Anna Rymska

tel: 61 665 – 2332

e-mail: anna.rymska(at)put.poznan.pl

Zakres:
studia stacjonarne:

Lotnictwo i kosmonautyka
Lotnictwo
Inżynieria Lotnicza

inż. Magdalena Szymańska

tel: 61 665 – 2949

e-mail: magdalena.szymanska(at)put.poznan.pl

Zakres
studia stacjonarne:
Elektroenergetyka
Energetyka
Energetyka przemysłowa i odnawialna
Inżynieria Środowiska

Świadczenia dla studentów
STYPENDIA

zco.stypendia@put.poznan.pl.

świadczenia socjalne i KS tel: 61 665-2955
stypendium rektora i OKS tel: 61 665-2941

Komisja Stypendialna

Stypendium socjalne, zapomogi, stypendium dla niepełnosprawnych

mgr Paulina Nowak – Grycza

tel: 61 665 – 3443

e-mail: paulina.nowak(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

studia doktoranckie WI

lic. Aneta Borowiak

tel: 61 665 – 2722

e-mail: aneta.borowiak(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

mgr Anna Szwarc

tel: 61 665 – 2956

e-mail: anna.szwarc(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

studia doktoranckie WIZ

inż. Kinga Najdek

tel: 61 665 – 2543

e-mail: kinga.najdek(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

zco.stypendia@put.poznan.pl.

tel: 61 665-2941

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Stypendium Rektora

mgr inż. Karolina Jaworska

tel: 61 665 – 2957

e-mail: karolina.jaworska(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

mgr Dorota Dobosz

tel: 61 665 – 2940

e-mail: dorota.dobosz(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

Koła Naukowe i Organizacje Studenckie

mgr inż. Iwona Michałowska

tel: 61 665 – 2947

e-mail: iwona.michalowska(at)put.poznan.pl

Zakres:

rozliczenia finansowe
opieka nad KNiOS

mgr Lidia Miętki

tel: 61 665 – 2937

e-mail: lidia.mietki(at)put.poznan.pl

Zakres:

faktury za usługi edukacyjne
rozliczenia finansowe KNiOS

Windykacja należności, wystawianie faktur, rejestr umów, punkt kancelaryjny w ZCO

zco.faktury@put.poznan.pl

lic. Katarzyna Matecka

tel: 61 665 – 2939

e-mail: katarzyna.matecka(at)put.poznan.pl

Zakres:

rejestr umów

faktury za usługi edukacyjne
windykacja należności

Punkt Przyjmowania Faktur

zco.ppf@put.poznan.pl

mgr Jolanta Lipska

tel: 61 665 – 2724

e-mail: jolanta.lipska(at)put.poznan.pl

Monika Kasztelan

tel: 61 665 – 2769

e-mail: monika.kasztelan(at)put.poznan.pl

mgr Małgorzata Lis

tel: 61 665 – 2749

e-mail: malgorzata.lis(at)put.poznan.pl

Agnieszka Lesińska

tel: 61 665 – 2766

e-mail: agnieszka.lesinska(at)put.poznan.pl