mgr inż. Monika Brzezowska

Kierownik ZCO  tel. 61 665 – 2618

e-mail: monika.brzezowska(at)put.poznan.pl

Centralna Obsługa Studentów
DZIEKANAT

zco.dziekanat@put.poznan.pl. tel: 61 665-2945

mgr Katarzyna Kowalczuk

tel: 61 665 – 2547

e-mail: katarzyna.kowalczuk(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Automatyka i robotyka
Elektrotechnika

inż. Aneta Kawa

tel: 61 665 – 2361

e-mail: aneta.kawa(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Konstrukcja i eksploatacja środków transportu
Mechanika i budowa pojazdów

mgr Marcin Lisek

tel: 61 665 – 2948

e-mail: marcin.lisek(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Informatyka
Elektronika i telekomunikacja

mgr Karolina Kycia

tel: 61 665 – 2938

e-mail: karolina.kycia(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Transport
Lotnictwo i kosmonautyka
Budownictwo

mgr Edyta Domicz

tel:  61 665 – 2938

e-mail: edyta.domicz(at)put.poznan.pl

Zakres:

studia stacjonarne:
Fizyka techniczna
Edukacja techniczno-informatyczna
Inżynieria materiałowa

studia niestacjonarne:
Technologia chemiczna

inż. Magdalena Szymańska

tel: 61 665 – 2949

e-mail: magdalena.szymanska(at)put.poznan.pl

Zakres
studia niestacjonarne:

Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Energetyka
Inżynieria Środowiska

Świadczenia dla studentów
STYPENDIA

zco.stypendia@put.poznan.pl. tel: 61 665-2955

mgr Paulina Nowak – Grycza

tel: 61 665 – 3443

e-mail: paulina.nowak(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

studia doktoranckie WI

mgr Dorota Dobosz

tel: 61 665 – 2940

e-mail: dorota.dobosz(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

mgr Anna Szwarc

tel: 61 665 – 2956

e-mail: anna.szwarc(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

studia doktoranckie WIZ

inż. Kinga Najdek

tel: 61 665 – 2543

e-mail: kinga.najdek(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

mgr inż. Karolina Jaworska

tel: 61 665 – 2957

e-mail: karolina.jaworska(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów

mgr Joanna Półtorak

tel: 61 665 – 2543

e-mail: joanna.poltorak(at)put.poznan.pl

Zakres:

świadczenia dla studentów –
Konsultant edukacyjny

Windykacja należności, wystawianie faktur, rejestr umów itp.

mgr inż. Iwona Michałowska

tel: 61 665 – 2947

e-mail: iwona.michalowska(at)put.poznan.pl

Zakres:

rejestr umów

windykacja należności

rozliczenia finansowe –
Koła Naukowe i Organizacje Studenckie

lic. Katarzyna Matecka

tel: 61 665 – 2939

e-mail: katarzyna.matecka(at)put.poznan.pl

Zakres:

rejestr umów

faktury za usługi edukacyjne
zco.faktury@put.poznan.pl

mgr Lidia Miętki

tel: 61 665 – 2937

e-mail: lidia.mietki(at)put.poznan.pl

Zakres:

windykacja należności

faktury za usługi edukacyjne
zco.faktury@put.poznan.pl

Punkt Przyjmowania Faktur

mgr Jolanta Lipska

tel: 61 665 – 2724

e-mail: jolanta.lipska(at)put.poznan.pl

Monika Kasztelan

tel: 61 665 – 2769

e-mail: monika.kasztelan(at)put.poznan.pl

mgr Małgorzata Lis

tel: 61 665 – 2749

e-mail: malgorzata.lis(at)put.poznan.pl

Agnieszka Lesińska

tel: 61 665 – 2766

e-mail: agnieszka.lesinska(at)put.poznan.pl