Jeśli jesteś studentem studiów I, II stopnia lub doktorantem, który brał udział w rekrutacji za pomocą systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej:

 1. Po przyjęciu na studia zaloguj się do systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej.
 2. W systemie rekrutacyjnym wybierz opcję eKonto, a następnie opcję Aktywuj eKonto.
 3. W serwisie eLogin, do którego przekieruje system rekrutacyjny, aktywuj procedurę resetowania hasła z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail.
 4. Ustaw swoje hasło do eKonta. Możesz wybrać jedno z wylosowanych lub wpisać własne, pod warunkiem spełnienia wyświetlonych wymagań jego złożoności.
 5. Zanotuj lub wydrukuj swój login i nowe hasło oraz datę jego ważności.

W pozostałych przypadkach:

 1. Odbierz Kartę Użytkownika eKonta z nazwą konta i kodem PUK.
 2. Wejdź na stronę eLogin – elogin.put.poznan.pl.
 3. Na stronie eLogin wybierz opcję Aktywuj eKonto.
 4. W formularzu aktywacji eKonta przepisz nazwę konta i PUK z Karty Użytkownika eKonta i kliknij Aktywuj eKonto.
 5. Aktywuj procedurę resetowania hasła z wykorzystaniem prywatnego adresu e-mail.
 6. Ustaw swoje hasło do eKonta. Możesz wybrać jedno z wylosowanych lub wpisać własne, pod warunkiem spełnienia wyświetlonych wymagań jego złożoności.
 7. Zanotuj lub wydrukuj swoje nowe hasło oraz datę jego ważności.

Od tego momentu możesz logować się w serwisie eLogin używając nowego hasła. Synchronizacja hasła w innych zasobach informatycznych, niedostępnych z poziomu serwisu eLogin (logowanie do systemu Windows, logowanie do drukarek i skanerów, logowanie do poczty z zewnętrznych klientów pocztowych) oraz do poczty w serwisie ePoczta może potrwać do 30 minut. Dodatkowo, dostęp do niektórych zasobów (drukarki, skanery) po zmianie hasła wymaga ponownego zalogowania się do systemu Windows w celu odświeżenia danych uwierzytelniających.

więcej na stronie

Kategorie: Aktualności