„Prototypowy układ zasilania lokomotywy z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu “Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” UMOWA Nr SKN/SP/570978/2023 Tytuł projektu: „Prototypowy układ zasilania lokomotywy z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”Rysunki – Poszycie Opis działania programu sterującego instalacji fotowoltaicznej lokomotywy PUTrain Schemat obwodów elektrycznych instalacji fotowoltaicznej Sprawozdanie Dowiedz się więcej…

STUDENCKIE PROJEKTY NAUKOWE

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE W PROJEKTACH STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE (2023/2024): KN CybAiR KN INŻYNIERÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO „Prototypowy układ zasilania lokomotywy z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” KN PUT ROCKETLAB KN PUT SOLAR DYNAMICS MKN PUT MOTORSPORT

AKADEMIKI DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzymają Państwo informację o trybie ubiegania się o przyznanie miejsca w domach studenckich wraz ze wszystkimi szczegółami. Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Uczelniany system informatyczny USOSweb lub eStudent. Zasady oraz tryb przyznawania miejsc w domach studenckich Dowiedz się więcej…

Zapisy na lektorat na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Zapisy na lektorat na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 Studenci zapisują się na lektorat korzystając z uczelnianej platformy eKursy. Link do zapisów  znajduje się poniżej: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=23893 Termin zapisów na lektorat 30.06.2022 – 17.07.2022. Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne w systemie USOS (dla II roku 1 i Dowiedz się więcej…

PROCEDURY ROZLICZANIA FAKTUR

Jak prawidłowo rozliczyć środki finansowane przyznane na działalność Koła Naukowego lub Organizacji Studenckiej? Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek kroków należy zapoznać się z regulaminami – aktami prawnymi oraz z przygotowaną procedurą. Szczegółowa procedura składania wniosków o finansowanie z uwzględnieniem własności intelektualnej. Szczegółowa procedura składania wniosku o finansowanie dot. zakupu materiałów promocyjnych Dowiedz się więcej…

REJESTR KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH

Rejestr Kół Naukowych wg poszczególnych wydziałów: Wydział Architektury Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Wydział Informatyki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Wydział Inżynierii Zarządzania Wydział Technologii Chemicznej Rejestr Organizacji Studenckich BROSZURA INFORMACYJNA DOSIK 2023   Dowiedz się więcej…

PROCEDURY ZAŁOŻENIA NOWEGO KN/OS

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY: wg Regulaminu Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich §2 1. Powstanie KN/OS jest inicjatywą oddolną studentów PP. 2. Wniosek o rejestrację KN/OS powinien zostać złożony nie później niż miesiąc po zwołaniu pierwszego spotkania KN, wybrania zarządu i uzyskania pisemnej zgody pracownika PP na pełnienie funkcji Opiekuna. §3 1. Dowiedz się więcej…

REGULAMINY – AKTY PRAWNE

Obowiązujące regulaminy i akty prawne dot. działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich na Politechnice Poznańskiej: ZEWNĘTRZNE Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce WEWNĘTRZNE Regulamin Rady Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Poznańskiej Regulamin Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Regulamin Finansowania Działalności Dowiedz się więcej…

FORMATKI

1. WNIOSKI O FINANSOWANIE: Wniosek o finansowanie działalności statutowa dodatkowe finansowanie wykorzystanie środków z umów sponsorskich inne np. kredytowanie Wniosek grantowy wniosek o finansowanie – wyjazd zagraniczny 2. PROTOKÓŁ ROZEZNANIA RYNKU I ZAMÓWIENIE: protokół rozeznania runku ogólne dot. projektów: Najlepsi z Najlepszych 4.0 – 2021/2022 Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje – Dowiedz się więcej…