PROCEDURY ROZLICZANIA FAKTUR

Jak prawidłowo rozliczyć środki finansowane przyznane na działalność Koła Naukowego lub Organizacji Studenckiej? Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek kroków należy zapoznać się z regulaminami – aktami prawnymi oraz z przygotowaną procedurą. Szczegółowa procedura składania wniosków o finansowanie z uwzględnieniem własności intelektualnej. W razie wątpliwości lub braku potrzebnych informacji w powyższych dokumentach, Czytaj dalej…

REJESTR KÓŁ NAUKOWYCH I ORGANIZACJI STUDENCKICH

Rejestr Kół Naukowych wg poszczególnych wydziałów: Wydział Architektury Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Wydział Informatyki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Wydział Inżynierii Zarządzania Wydział Technologii Chemicznej Rejestr Organizacji Studenckich    

PROCEDURY ZAŁOŻENIA NOWEGO KN/OS

OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY: wg Regulaminu Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich §2 1. Powstanie KN/OS jest inicjatywą oddolną studentów PP. 2. Wniosek o rejestrację KN/OS powinien zostać złożony nie później niż miesiąc po zwołaniu pierwszego spotkania KN, wybrania zarządu i uzyskania pisemnej zgody pracownika PP na pełnienie funkcji Opiekuna. §3 1. Czytaj dalej…

REGULAMINY – AKTY PRAWNE

Obowiązujące regulaminy i akty prawne dot. działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich na Politechnice Poznańskiej: ZEWNĘTRZNE Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce WEWNĘTRZNE Regulamin Rady Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Politechniki Poznańskiej Regulamin Działalności Kół Naukowych i Organizacji Studenckich Regulamin Finansowania Działalności Czytaj dalej…

FORMATKI

1. WNIOSKI O FINANSOWANIE: wniosek o finansowanie działalności statutowa dodatkowe finansowanie wykorzystanie środków z umów sponsorskich inne np. kredytowanie wniosek grantowy 2. PROTOKÓŁ ROZEZNANIA RYNKU I ZAMÓWIENIE: protokół rozeznania runku ogólne dot. projektów: Najlepsi z Najlepszych 4.0 – 2021/2022 Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje – 2021/2022 zamówienie (Instrukcja wypełniania druku zamówienia) Czytaj dalej…

Zapisy na lektorat na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

Zapisy na lektorat na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 Studenci zapisują się na lektorat lub inne przedmioty prowadzone przez CJiK korzystając z uczelnianej platformy eKursy: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id = 14453 Termin zapisów na lektorat: 03.06.2021 – 30.06.2021 r. Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne w systemie zapisów po zalogowaniu Czytaj dalej…

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE – ROZLICZENIE FV

KOŁA NAUKOWE I ORGANIZACJE STUDENCKIE – ROZLICZENIA FV W DNIACH 5.11 – 16.11.2020 R. ROZLICZENIE FV NIE BĘDZIE MOŻLIWE. TERMIN ROZLICZENIA FAKTUR ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO 20.11.2020 R. PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES IWONA.MICHALOWSKA@PUT.POZNAN.PL (W CELU ROZLICZENIA FV NADAL OBOWIĄZUJE UMÓWIENIE TERMINU SPOTKANIA) ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY