Świadczenia w semestrze zimowym 2023/24

PODSTAWY PRAWNE Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 24 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 14 września 2023 r. (RO/IX/24/2023) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej. Regulamin oraz niezbędne informacje dotyczące przyznawania świadczeń znajdują się na stronach internetowych Uczelni: https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-studentow https://www.put.poznan.pl/swiadczenia-dla-doktorantow  Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków o Dowiedz się więcej…

Dziekanat WIMiFT i WIŚiE

Od dnia 1 sierpnia 2023 roku cała obsługa studentów studiów stacjonarnych z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki odbywać się będzie w pokoju numer 18 w budynku A1 (z zegarem). Osoby odpowiedzialne za wszystkie kierunki: Pani Magdalena Szymańska, magdalena.szymanska@put.poznan.pl Pani Anna Rymska, anna.rymska@put.poznan.pl Godziny Dowiedz się więcej…

Wnioski o akademik na 2023/2024

Od roku akademickiego 2023/2024 obsługą Komisji ds. przyznawania miejsc w Domach Studenckich zajmuje się Administracja Osiedla Studenckiego. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest na podstawie wniosku składanego za pośrednictwem systemu eAkademik. Wnioski na rok akademicki 2023/24 można składać od 26.05.2023 r. Więcej szczegółów znajduje się na stronie https://put.poznan.pl/domy-studenckie Wszelkie pytania Dowiedz się więcej…

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej Nazwa serwisu: Serwis Zintegrowanego Centrum Obsługi Politechniki Poznańskiej Deklaracja dostępności Politechniki Poznańskiej Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zco.put.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia Dowiedz się więcej…

Przydatne informacje o stypendiach w semestrze letnim 2022/2023

Świadczenia w semestrze letnim 2022/23 Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 34 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 29 września 2022 r. (RO/IX/34/2020) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej oraz Zarządzenie Nr 8 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 21 lutego 2023 r. (RO/II/8/2023) w sprawie zmian w ww. Dowiedz się więcej…

Informacje dla studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych w r.ak. 2022/23

Władze Wydziałów oraz Zintegrowane Centrum Obsługi zapraszają studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych na spotkania organizacyjne, które odbędą się zgodnie z harmonogramem prezentowanym poniżej. Spotkania mają charakter obowiązkowy i należy się na nie zgłosić z dowodem osobistym. Harmonogram spotkań dla studentów studiów niestacjonarnych w dniu 01.10.2022 r. Harmonogram spotkań dla studentów Dowiedz się więcej…

Przydatne informacje o stypendiach w sem. zimowym 2022/23

Studenci wnioski o świadczenia składają elektronicznie za pośrednictwem uczelnianych systemów informatycznych. Studenci pierwszego i drugiego roku studiów I i II stopnia korzystają z indywidualnego konta studenckiego w systemie USOSweb, natomiast studenci wyższych lat studiów – z konta w systemie eStudent. Możliwość składania wniosków o świadczenia na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 zostanie Dowiedz się więcej…

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich na r.ak.2022/23 dla aktualnych studentów.

Zgodnie z trybem i zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej. Wnioski o przyznanie miejsca w Domach Studenckich można składać do 10 czerwca 2022 r. Studenci, którzy chcą mieszkać w akademikach w semestrze zimowym 2022/23 składają wnioski o miejsce w domu studenckim poprzez system elektroniczny eStudent. Studenci, którzy chcą Dowiedz się więcej…